Generelt om jagt i Polen​

At jage i Polen

​Polen har en mangeårig tradition for at arrangere jagt for udenlandske gæster.

Du kan roligt regne med at de ansvarlige lokale jægere, ved hvad de har med at gøre, og at de normalt er i stand til at levere den jagt der er aftalt.

Jagt er i Polen en seriøs forretning, hvor man gør sit yderste for at kunderne skal blive tilfredse, og komme igen. Polakkerne vil arbejde hårdt på, at du får nedlagt det som er stillet dig i udsigt, og dette vil altid være deres primære interesse. De vil tilrettelægge jagten så den giver bedst muligt resultat.

Du har selv meget indflydelse på, at du får en god tur

Det er vigtigt at du hurtigst muligt gør opmærksom på dine personlige ønsker eller krav til jagten.

Hvis du under ingen omstændigheder vil jage fra bil, er det en god ide at sige det med det samme, ellers kan du risikere at din ledsager bruger bilen mest muligt, og således (i den bedste mening) ødelægger din jagtoplevelse. Det er i øvrigt ulovligt at skyde fra bil i Polen, men det er ikke alle steder det håndhæves.

Hvis du helst ikke vil jage fra hochstand, eller meget gerne vil,​skal du også gøre opmærksom på dette.

Det er den polske jæger der suverænt bestemmer, om du må skyde et givet stykke vildt, men det er dig der afgør om du syntes at chancen er ok. Får du anvist et stykke vildt, som du ikke ønsker at skyde, så lad vær. Du er også den eneste der kan afgøre om skudafstand og sikkerheden er i orden. Det er individuelt hvor lange skudhold man kan forsvare at skyde på, men et forsvarligt skud i Polen er ikke længere end det er i Danmark.

Dårlige skud og især anskydninger ødelægger jagtoplevelsen.

Det siger sig selv, at dit våben skal være indskudt og i orden inden du tager af sted. Ofte vil du også på reviret få mulighed for at checke indskydningen.

Bilkørsel i Polen

​Bilkørsel i Polen, kan godt være lidt af en udfordring. Vejnettet er forbedret betydeligt i de seneste år, men samtidig er antallet af både personbiler og lastbiler stærkt forøget.

​Alt i alt må du regne med at kørsel i Polen tager væsentligt længere tid og er mere belastende end i f.eks. Danmark. Det er vigtigt, at du har beregnet tilstrækkeligt med tid til turen ellers kan det let blive meget stressende.

Følg trafikken og tag turen som en oplevelse.

Benzin og diesel er nu kun lidt billigere i Polen end i Danmark og Tyskland, og du kan betale med de fleste kreditkort.

Vær opmærksom på at Polen har en Nul-promillegrænse for bilister. Der er strenge straffe for at drikke alkohol og køre bil. Respekter at de polske jagtførere takker nej til øl eller alkohol, når de skal køre bil.

Fartgrænserne – især i byerne – blive ofte kontrolleret, og fartbøder skal betales i zloty. Det kan være ret bøvlet, hvis du bliver taget på en dag hvor der er lukket i vekselkontoret, og du ikke har nok zloty med.

På reviret er det normalt at køre i jagtførerens bil. Du kan normalt betale for kørslen direkte på reviret, og det er det mest enkle. .

​30 EURO pr outing er normalt.

Med tolkens hjælp er det hensigtsmæssigt at få dette på plads hurtigt efter ankomst.

Desværre er biltyverier ikke helt ukendte i Polen, selv om problemet ofte overdrives. Vær derfor forsigtig med hvor du efterlader din bil. Bevogtede eller aflåste parkeringspladser anbefales på det kraftigste. Efterlad aldrig bilen uaflåst, heller ikke når du går ind og betaler på en benzintank.

Respekt for de lokale jægeres erfaring

Hvis du forsøger at være klogere end din polske jagtfører, kan du let få problemer. Det er ikke sikkert at hans påklædning eller fremtoning umiddelbart virker tillidvækkende, men du kan stole på, at han ved hvad han har med at gøre. Vis ham den respekt at følge hans anvisninger, det lønner sig.

Eftersøgning af anskudt vildt

Der er stor forskel på hvor meget der bliver gjort ud af eftersøgning af anskudt vildt. Nogle revirer har fremragende schweisshunde, andre har ingen. Der er ikke meget du kan gøre ved dette, men tag det roligt når i går frem til vildtet, og vær klar til at skyde igen hvis det bliver nødvendigt.

Protokol

Når jagten er slut, skal der skrives protokol.

I protokollen skrives hvad hver enkelt jæger har nedlagt, og i øvrigt specificeres hvilke ydelser der er modtaget på reviret, f.eks. hvis nogen af jægerne har haft enkeltværelse, eller hvis der er serveret ekstra måltider. Protokollen er grundlag for din slutafregning.

Du skal underskrive denne protokol inden du rejser hjem, og hvis der er noget i protokollen som du er uenig i, skal du anføre det. Bed tolken om at skrive dine bemærkninger, så kan han også lettere oversætte dem til polsk. Her skal du også skrive, hvis der er noget der fortjener særlig ros.

Hvis vi skal forsøge at få penge retur fra reviret, så brug formuleringen Reklamation : osv.

Protokollen er meget vigtig. Du kan ikke gøre noget gældende når du kommer hjem, som ikke er anført i protokollen.

Du modtager en kopi af protokollen, som du evt. skal bruge ved grænsen, når du kører ud af Polen. Du kan godt komme ud for at tolderne kontrollerer, at de trofæer du udfører svarer til dem der er anført i protokollen.

Afskydningspolitik råvildt

Det kan være hensigtsmæssigt at kende polakkernes holdning til hvordan en bestand af råbukke skal beskydes.

20% af afskydningen skal være stærke bukke der er over 5 år gamle

30% af afskydningen skal være afskudsbukke der er over 3 år gamle

En +3 årig buk anses for at være afskudsbuk, hvis den har korte sprodser, er for snæver, er svag, eller ikke er lige 6 ender.

50 % af afskydningen​skal være bukke, der er under 3 år og ikke anses for lovende.

På jagtforeningsrevirerne vil de fleste af de stærke +5 årige bukke blive solgt, mens jagtforeningens medlemmer normalt selv skyder de svage bukke under 3 år.

På statsrevirene er man normalt meget interesseret i at gæster skyder de svage unge bukke, og det er også på disse revirer, det er lettest at organisere jagt på hundyr.

Drikkepenge

Det er kutyme at den Polske jagtfører modtager drikkepenge efter en vellykket jagt.

Det er naturligvis helt op til dig selv, hvor meget du vil give, og det kan jo også være forskelligt, hvad jagtføreren har gjort sig fortjent til.

Omkring 10 Euro vil være passende efter en god pürsch, og lidt mere hvis du syntes du har fået særlig god hjælp. Naturligvis vil en polsk jagtfører blive glad for at få en masse drikkepenge, men det får ham ikke til at respektere dig mere, og du skal ikke regne med at få noget ekstra for dine penge. Den polske jagtfører sætter under alle omstændigheder en ære i at du opnår bedst mulige resultater.

Valuta

Det er hensigtsmæssigt at tage Euro i kontanter med. Helst små sedler. Disse kan du betale med på reviret, og det er enkelt at veksle til zloty i de små kontorer Kantor, som du finder allevegne.

Det er dog kun i detailforretninger du har brug for zloty, så der er næppe nogen grund til at veksle en masse penge til zloty.

Visa kort og de fleste andre plastikkort kan anvendes som i Danmark. Alle benzinstationer tager plastikkort.

Alkohol

Øl, vin og spiritus er normalt dyrere i Polen end f.eks. i Tyskland. Især spiritus er dyrt.

Det polske øl er rigtig godt, og kan anbefales, men det svarer sig at tage øl mm. med til eget forbrug på turen. Tidligere var de polske jægere meget glade for en (dansk) øl efter jagten, i dag er de fleste tilbageholdende fordi de skal køre bil, og der er strenge straffe for at køre og drikke.

At skyde sort

Før i tiden var det ikke unormalt at ”skyde sort” dvs. nedlægge vildt som ikke blev anført i protokollen, og derfor ikke afregnet officielt.

Tiderne har ændret sig også på dette område, og langt de fleste steder er det ikke længere muligt.

Vis reviret den respekt at du afholder dig fra at forsøge at få noget udenom protokollen. Du skal ikke regne med at polakkerne respekterer en person, der går ud fra at de er korrupte.

Hvis du har flere trofæer med gennem tolden end anført i din kopi af protokollen, kan du få store problemer.

Hvis noget ikke fungerer.

Hvis der er noget på reviret, som du ikke er tilfreds med, så sig til med det samme. Du kan altid henvende dig til piloten (tolken) det er hans opgave at formidle den lokale kontakt.

Oftest kan du få tingene rettet til din tilfredshed.

Du er altid velkommen til at ringe til mig, så vil jeg gøre hvad jeg kan, evt. gennem min polske samarbejdspartner.

Hvis du ikke giver besked, får dine værter ikke en chance for at rette på tingene.

Papirer du skal tage med

Pas gyldigt mindst 6 måneder efter indrejsedagen.

EU våbenpas​- gratis ved henvendelse på din lokale politistation.

Dansk Riffeltilladelse

Voucher

Sygesikringsbevis

Kørekort

Registreringsattest til den bil du kører i.

Grønt og rødt forsikringskort til bilen.

Kørselsvejledning med mødested og evt. telefonnummer på kontaktperson.

Mobiltelefon kan være praktisk.

Afbestilling

Ved afbestilling mere end 30 dage før afrejsedagen, betales et afbestillingsgebyr på 750 kr., og resten af det indbetalte depositum tilbagebetales.

Ved afbestilling mindre end 30 dage før afrejsedagen, betales for 3 dages jagt og ophold efter prislisten, og resten af depositum tilbagebetales.

Rejsen kan overdrages til en anden, der opfylder betingelserne for at deltage i rejsen, hvis jeg får underretning i rimelig tid inden rejsens påbegyndelse. Du hæfter solidarisk for betaling af eventuelle restbeløb og omkostninger som følge af overdragelsen.

Afbrydelse af ophold

Hvis du af den ene eller anden grund forlader reviret før tiden, vil du ikke få refunderet ydelser som du derved ikke har modtaget.

Rejseforsikring

Du skal overveje at tegne 2 forsikringer.

Rejseforsikring og

Afbestillingsforsikring

Ved ferierejser i Europa, er disse forsikringer ikke særlig dyre, og du får mulighed for at få lige den dækning som du ønsker.

Du må selv kontakte dit forsikringsselskab og få en forsikring der passer til dit behov og de forsikringer du har i forvejen. Vær opmærksom på at afbestillingsforsikring skal tegnes inden du indbetaler depositum.

Malver Jagtrejser​​

Elverodvej 57 - 5462 Morud​​

Tlf: 65 96 44 40 / 20 70 42 02​​