​Afvikling af Ansitzdrückjagd

Vi mødes aftenen før og holde ”parole” på dansk. Vi sørger for at vores deltagere er ordentligt informeret

Næste morgen møder vi til parole i god tid, og alle deltagere fremviser tysk jagttegn og skriver under på, at de har modtaget sikkerhedsbelæring. Våben medbringes ikke til parolen.

Hver mand får tildelt en ”Ansteller” dvs. den der anviser hochsitz. Ofte oplyses dette skriftligt.

På parolen oplyses hvilket vildt der må nedlægges på denne jagt. Også dette sker ofte skriftligt.

Vær opmærksom på, at det vurderes meget alvorligt at skyde vildt der ikke er frigivet. Hvis der yderligere er tale om jagtlovsovertrædelser (f.eks. buk skudt i fredningstiden), forbeholder reviret sig muligheden af en politianmeldelse.

Efter parolen bliver alle sendt af sted i egne biler sammen med deres Ansteller.​

Anstelleren anviser hver mand en hochsitz, og angiver sikre skudretninger.

Den anviste hochsiz må naturligvis ikke forlades før jagten er slut.

Dagens eneste drev varer ca 3 timer

Der må skydes indtil det aftalte sluttidspunkt( =Hahn in Ruh), hvorefter der aflades.

Hele reviret bliver drevet af flere drivgrupper, der har hver deres område, som typisk bliver drevet af 2 gange. Der vil være uro på hele reviret under jagten.

Vildt der ikke ligger synligt forendt, må IKKE eftersøges af jægeren selv. Anskudsstedet markeres, og der rapporteres til Ansteller.

Man brækker nu det vildt man har skudt, og afventer at Anstelleren henter en og beder om beretning om afgivne skud, opserveret vildt, nedlagt vildt og evt. anskydninger.

Herefter køres til samlingspladsen, hvor der serveres varm mad og øl/vand for ca. 10 €

Det nedlagte vildt bliver nu hentet af skovens personale. Anskudt vildt bliver eftersøgt, og efter en time eller 2, afholdes vildparade.

Ved vildtparaden uddeles ”Bruch” til alle der har nedlagt vildt, og der udpeges en Jagtkonge.

Der kan lejlighedsvis være en Fiskal, der uddeler bøder på 5-20 € til jægere og hjælpere der har optrådt ”uheldigt”. Dette er mest en spøg. Husk at fiskalens dom er inappellabel, hvis du protestere bliver bøden højere. Medbring € kontanter.

Forventning til deltagerne:

De tyske jagtarrangører forventer at deltagerne:

  • Forstår en parole på tysk (Udleveres på dansk dagen før)
  • Er i stand til at se forskel på handyr/hundyr og unge/gamle dyr hos vildsvin, kronvildt, dåvildt og råvildt.
  • Kan brække det vildt han selv har skudt, jægermæssigt korrekt.
  • Har en riffel af passende kaliber til trykjagt, som er indskudt med blyfri ammunition. Mindste lovlige kaliber er 6,5 mm. (tungest, mulige kugle anbefales ved. 6,5 mm.)
  • Medbringer "Schiessnachweiss" stemplet og underskrevet på en hjortebane

  • At skytten ikke skyder førerso eller førerhind. Unge dyr skydes før gamle.

  • Efter drevet, kan afgive korrekt melding om nedlagt og evt. anskudt vildt.
  • Respekterer alkoholforbud før og under jagten.
  • Bærer rød sikkerhedsvest og rød hat / hattebånd.

Vi tager en snak om dette aftenen i forvejen, og får afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål.​

Afbestilling:

Ved afbestilling mere end 30 dage før afrejsedagen, betales et afbestillingsgebyr på 750 kr., og resten af det indbetalte depositum tilbagebetales.

Ved afbestilling mindre end 30 dage før afrejsedagen, betales for  jagt og ophold efter prislisten, og resten af depositum tilbagebetales.

Rejsen kan overdrages til en anden, der opfylder betingelserne for at deltage i rejsen, hvis jeg får underretning i rimelig tid inden rejsens påbegyndelse. Du hæfter solidarisk for betaling af eventuelle restbeløb og omkostninger som følge af overdragelsen.

Afbrydelse af ophold

Hvis du af den ene eller anden grund forlader reviret før tiden, vil du ikke få refunderet ydelser som du derved ikke har modtaget.

Rejseforsikring

Du skal overveje at tegne 2 forsikringer.

Rejseforsikring og

Afbestillingsforsikring

Ved ferierejser i Europa, er disse forsikringer ikke særlig dyre, og du får mulighed for at få lige den dækning som du ønsker.

Du må selv kontakte dit forsikringsselskab og få en forsikring der passer til dit behov og de forsikringer du har i forvejen. Vær opmærksom på at afbestillingsforsikring skal tegnes inden du indbetaler depositum.

Malver Jagtrejser​​

Elverodvej 57 - 5462 Morud​​

Tlf: 65 96 44 40 / 20 70 42 02​​